Logo

Novum-Zdrowie Centrum Rehabilitacji
ul. Grota Roweckiego 16, 45-268 Opole
tel.: 77 457 61 07

 
Logo

Zabiegi wykonywane są w przestronnych gabinetach wyposażonych w skuteczny terapeutycznie sprzęt medycyny fizykalnej.


Zatrudniony w zakładzie personel medyczny posiada wysokie kwalifikacje zawodowe gwarantujące fachową i skuteczną terapię oraz miłą i kulturalną obsługę. Jako Podmiot Leczniczy chcemy być konkurencyjni jakościowo, ilościowo i cenowo, tak by ugruntować pozycję na regionalnym rynku usług rehabilitacyjnych. To właśnie dzięki konkurencyjności na tym rynku znaczna część naszych usług jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), który podpisał z nami umowę na ich świadczenie. Wystarczy więc, że posiadają Państwo skierowanie i można się umawiać na zabiegi.

Miła i profesjonalna obsługa gwarantuje komfort i skuteczność prowadzonej przez nas terapii. Nasze bogato wyposażone zaplecze rehabilitacyjne umożliwia szeroką gamę ćwiczeń i zabiegów. Dla tych, którzy zechcą skorzystać z naszych usług odpłatnie przygotowaliśmy bardzo atrakcyjnie skonstruowany cennik. Na miejscu można także skorzystać z porady lekarza specjalisty.

Rehabilitacja medyczna

Kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności. Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań rehabilitacja (szczególnie rehabilitacja neurologiczna – neurorehabilitacja) jest często prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, logopedów, psychologów, muzykoterapeutów itp.

Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk, a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

Kinezyterapia

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się na nią:

 • ćwiczenia bierne – wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion – ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego;
 • ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
 • ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
 • ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
 • ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała;
 • ćwiczenia czynne;
 • wyciągi;
 • ćwiczenia synergistyczne – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
 • ćwiczenia oddechowe.
Ogólna – składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą:
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne;
 • ćwiczenia gimnastyki porannej;
 • ćwiczenia w wodzie;
 • sport inwalidów.